اپلیکیشن امداد رسان پلیپ

پلیپ یک اپلیکیشن با هدف کمک رسانی به شماست، در شرایطی که بیشترین نیاز را به آن دارید. با پلیپ، در هنگام بروز خطرات روزمره و یا حوادث طبیعی میتوانید بلافاصله خانواده و دوستان خود را از نوع خطر، وضعیت سلامتی و موقعیت جغرافیایی خود مطلع ساخته و با مراکز امداد در ارتباط باشید. حتی میتوانید به یاری کسانی که در اطرافتان در معرض خطر قرار گرفته و درخواست امداد کردند بشتابید. تمامی این خدمات، در صورت عدم اتصال به اینترنت هم در دسترس است.

چشم‌انداز

افزایش بازده کمک رسانی کشور چه در سطح سازمان ها و چه در سطح فردی

ماموریت

تسهیل کمک رسانی به همه نیازمندان با هر ابزار ممکن

همکاران ما